IV Jornades de treball XIAM

Els passats 28 de juny i 2 de juliol vàrem celebrar les IV Jornades de treball XIAM,  adreçades a professionals i electes de Serveis Socials i d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu, centres i serveis educatius de Manlleu, ABS de Manlleu, centres i serveis de salut infantil i juvenil, i professionals de la taula d’infància, adolescència i famílies de la comarca d’Osona.

Aquí hi teniu alguns dels materials de les jornades:

flyer_jornada

Buidat amb annexos

Presentació programa Agire.

PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABSENTISME I L’ABANDONAMENT ESCOLAR DE MANLLEU

Pla_Absentisme_Manlleu

L’elaboració d’aquest Pla s’emmarca dins del treball de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Manlleu (XIAM), i sorgeix com a demanda específica dels centres educatius del municipi. És per tant un treball de continuïtat, que es vincula amb altres projectes de la XIAM, com ara l’elaboració de l’aplicatiu informàtic Agire i el mapa de recursos del municipi. També està contemplada com un dels objectius de treball del Pla Educatiu d’Entorn pel curs 2016-2017.

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, TREBALL EN XARXA – II JORNADA DE TREBALL

El passat dimecres 2 de juliol es va realitzar la segona Jornada de treball en xarxa: educació, salut i serveis socials. Després de la I Jornada realitzada el mes de juliol de 2012 d’on van sortir un seguit de propostes per millorar el treball que es realitza amb els infants i adolescents de Manlleu, es va constituir un Grup Motor que va seguir treballant els resultats d’aquella primera trobada.

Després de dos anys, i amb el suport de la DIBA s’ha elaborat una proposta de document marc de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Manlleu on s’exposen els motius de la necessitat de constituir la Xarxa, el fonament jurídic, els principis de treball de la Xarxa, els objectius i l’organització i estructura de la Xarxa.

Prospecte II Jornada de treball 

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, TREBALL EN XARXA – I JORNADA DE TREBALL

El 4 de juliol del 2012 es va dur a terme la primera Jornada de serveis socials, educació i salut, que va aplegar més de 50 professionals dels diversos àmbits preocupats per la infància i el seu bon desenvolupament. Els objectius bàsics de la jornada eren:

  • la revisió i millora de la coordinació actual dels diferents agents de la xarxa
  • conèixer millor les funcions i límits dels diferents serveis,
  • reflexionar conjuntament sobre els aspectes que cal millorar del treball conjunt  i fer propostes de millora.

D’aquestes jornades va sortir un document amb més de 90 propostes de millora, el qual es va treballar durant tot el 2013 a partir d’un grup motor, format per representants dels centres educatius, EAP, pediatria i serveis socials, amb el suport de l’Àrea de serveis personals, a través de la seva responsable i de la tècnica d’educació.
Fruit del treball del darrer any, es sintetitza un document de propostes, que se’n fa una priorització i s’emmarca en diversos àmbits, polític, directiu i operatiu.

Prospecte I Jornada de treball