El comitè directiu

Està format pels responsables polítics municipals i els responsables tècnics territorials, que es concreten en:

 • Alcalde/alcaldessa
 • Regidor/a de Serveis Socials
 • Regidor/a d’Educació
 • Regidor/a de Seguretat Ciutadana
 • Regidor/a de Salut Pública
 • Representant Departament de Salut – Director del CAP
 • Representant Departament d’Interior – Cap Mossos
 • Representant Departament d’Educació – Inspecció d’ensenyament
 • Representant Departament de Benestar i Família
 • Representant EAIA
 • Directora de Benestar Social,
 • Directora de l’Àrea de Serveis Personals
 • Els directors/es dels centres educatius
 • Inspector en Cap de la Policia Local
 • 1 persona membre del Grup Motor (el grup motor decidirà quin dels directors fa de portaveu del grup motor en aquest comitè)
 • Representant Departament de Salut Mental Infantil i Juvenil

 

Les seves funcions són:

 •   Promoure i validar les línies estratègiques de la xarxa.
 • Garantir la transmissió dels compromisos de les organitzacions per assegurar la implicació en totes les fases del desenvolupament de la xarxa.
 • Presidir el Plenari de la Xarxa.