Què és Xiam

Serveis Socials conjuntament amb EAP, els Centre Educatius i Sanitat  realitzem un treball en xarxa articulat des de  les Comissions Socioeducatives,   per tal d’abordar conjuntament  tots aquells aspectes i situacions personals,  familiars, educatives i de salut que poden afectar negativament els infants i adolescents del  nostre municipi, fent un anàlisi i intervenció  conjunta i multi disciplinar amb l’objectiu de millorar el desenvolupament dels menors atesos.
Amb la voluntat d’aprofundir, reflexionar i actualitzar el treball en xarxa que realitzem, us presenten aquest bloc que intenta facilitar la feina i la funció de la xarxa.
El grup motor, assessorat per la Diputació de Barcelona, tenim l’objectiu de configurar i posar en funcionament aquesta xarxa d’infància i adolescència de Manlleu.
L’organització de XIAM respon a diferents nivells d’actuació segons les funcions que tenen encomanades cadascun dels espais en què es divideix. Els espais amb què compta la xarxa són: