Month: Mai de 2018

PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABSENTISME I L’ABANDONAMENT ESCOLAR DE MANLLEU

Pla_Absentisme_Manlleu

L’elaboració d’aquest Pla s’emmarca dins del treball de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Manlleu (XIAM), i sorgeix com a demanda específica dels centres educatius del municipi. És per tant un treball de continuïtat, que es vincula amb altres projectes de la XIAM, com ara l’elaboració de l’aplicatiu informàtic Agire i el mapa de recursos del municipi. També està contemplada com un dels objectius de treball del Pla Educatiu d’Entorn pel curs 2016-2017.